TAN Afdeling Zuid  

Technische inspectie bij Ton van Heesch 8 mei 2010

Technische inspectie bij Ton van Heesch 8 mei 2010

De lange oprit bij Ton stond om 10.00 uur vol met tractions die geïnspecteerd en of getaxeerd zouden worden.

Ook nu bleek bij een kundige beschouwing van de Tractions dat er nogal wat mankeerde. Dit jaar was het niet zo dramatisch als vorig jaar, maar alras werd weer aangetoond dat deze inspectiedagen zeker een waardevolle aanvulling zijn in ons sleutelprogramma.

Naar aanleiding van deze inspectie is weer menig tractionist aan het werk gezet om op termijn zijn dame weer in veilige en betrouwbare staat te krijgen. De brug bij Ton is daarbij een onmisbaar gegeven, evenals de technische expertise van onze gastheer.

Ondertussen werden 7 waardetaxaties uitgevoerd door een expert.

Maria van Heesch had weer royaal gezorgd zodat de inwendige mens niet werd vergeten. Pas om 17.30 uur verliet de laatste traction de brug.

Ton en Maria bedankt voor deze buitengewoon geslaagde dag!

Geert van Eijk
Ton van Heesch onder de brug