TAN Afdeling Zuid  

Café Parler in Zeeuws-Vlaanderen

Café Parler in Zeeuws-Vlaanderen

Het bestuur van de afdeling Zuid stelde vast dat de opkomst van leden bij de diverse activiteiten veelal dezelfde personen betreft. Wil je iets meer voor je leden betekenen, dan moet je de andere groep ook kunnen bereiken en het liefst in persoon. Immers dan kun je vragen stellen of beantwoorden enz. Persoonlijk contact werkt altijd beter! Daarom hebben we Café Parler in het leven geroepen om vooral de leden in de verder weg gelegen delen van onze afdeling te ontmoeten. Met een informeel gebeuren kunnen we eindelijk eens kennismaken met noeste restaurateur, rijders en knutselaars. Er leeft meer onder de leden dan je aanvankelijk denkt te veronderstellen.

Lees meer...

Café Parler in Walcheren

Café Parler in Walcheren

Met de eerste ervaringen met Café Parler achter de rug in Zeeuws-Vlaanderen, werd snel besloten de groep traxionisten op Walcheren, Noord en Zuid Beveland en Schouwen en Duiveland uit te nodigen voor een dergelijke bijeenkomst. Deze groep telde ruim 16 leden. Via de mail kwamen de aanmeldingen wat mager binnen en door Johan de Looff werden de leden nog na gebeld, zodat we uiteindelijk 14 leden zich aanmeldden om in een loods van Antoine de Hullu bij elkaar te komen.

Lees meer...