Er werd teruggekeken op een druk jaar, met vele ritten en andere bijeenkomsten. Onder andere Cafe Parler lijkt een goede nieuwe ingeving met veel gevolg! En uiteraard werd er vooruitgekeken op het komend jaar, vele evenementen op onze volle kalender. Met name het Hemelvaartweekend werd enthousiast gepresenteerd!

Tevens waren er bestuurswisselingen: op zijn laatste dag in het bestuur heeft Gaston een overzicht gepresenteerd hoe enorm veel er eigenlijk wordt gecommuniceerd, en hoeveel er ook van deze informatie wordt gelezen! Hij droeg hierna de 'muis' over aan Ton die de communicatie verder gaat oppakken.

Ook was er de overdracht van de voorzittershamer. Marc heeft na een enorm lange staat van dienst in diverse functies in het bestuur nu besloten om zich terug te trekken uit dat bestuur. Onder luid applaus en met vele bedankjes gaf hij de hamer door aan Paul, die we natuurlijk veel succes wensen! Theo zal de centen gaan beheren nu deze positie vacant werd en nu zijn alle posities dus weer ingevuld.

Ook voor de sleutelaars waren er wat wisselingen in structuur, voor het komend jaar gaan Ad, Ben en John dit samen vormgeven (en gezien de agenda lukt dat bijzonder!). 

Tenslotte na vele slides, enthousiaste en persoonlijke voordrachten en het weerzien van vele Traction-vrienden werd de middag afgesloten met een gezellig en erg lekker buffet!

Hieronder een aantal foto's om een impressie van de sfeer te geven.

{gallery}tanzuid/bijeenkomsten/ALVNieuwjaar2019{/gallery}