Ook werd van locatie veranderd. In Heeze was het gemeenschapshuis beschikbaar voor onze jaarlijkse bijeenkomst en dus toog het duo Marieke Officier en Lia Vos aan de slag om ons goed te verzorgen. Was een gemiddelde opkomst rond de 60 personen gebruikelijk, nu noteerde de penningmeester ruim 85 deelnemers, die zich hadden aangemeld.  

In het openingswoord door de Voorzitter Marc Vos werden de leden en partners herdacht, die overleden waren in 2017. Een echt stilte moment. 

De financiële verantwoording werd door de penningmeester Paul Officier toegelicht. Zonder verdere amendementen werd ook door de kascommissie de penningmeester a de-charge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Ook het ledental is stabiel(190) en dus kunnen we rekenen op een goede bijdrage vanuit de vereniging.

Vervolgens volgden de presentaties van de evenementen, sleuteldagen en andere wetenswaardigheden alsmede wat er allemaal dit jaar gepland staat. 

Daarna de gezellig onderonsjes met het buffet en een drankje. Intussen werd door  van Aken en Erik van Munster driftig foto's gemaakt voor het in ontwikkeling zijnde smoelenboek.

Het verslag van de ledenvergadering is inmiddels op de site beschikbaar evenals de presentaties.

Al met al staan we voor een druk jaar met veel activiteiten. 

Een bijzondere geslaagde dag. 

John Branderhorst

 image 2018 05 04