Gedurende de receptie is HET boekje uitgereikt, zijn de bestuurswijzigingen en het boeiende programma voor het komende jaar gepresenteerd. Daarnaast werd onze scheidend penningmeester in het zonnetje gezet.Om een uur of 2 werd de recepte geopend door onze voorzitter. Hij heette iedereen welkom in het bijzonder onze oud leden die speciaal waren uitgenodigd. Deze receptie gaf ons een mooie gelegenheid om ons boekje ‘TAN-Zuid 40 jaar’ te presenteren. De eerste exemplaren werden aan de gebroeders vd Boom, de oprichters van TAN-Zuid, uitgereikt door Marjon Delvaux en Henk Maas. (zie artikel "Jubileumboekje" hoe je dit kunt bestellen). Ook werd de nieuwe banner van TAN-Zuid gepresenteerd welke vanaf nu onze leden welkom zal heten bij de komende evenementen. Daarna was het tijd aan de verschillende organisatoren van de evenementen voor 2014. Te beginnen met Paul Zomers die ons direct enthousiast wist te maken voor de voorjaarsrit (6 april 2014) welke in West-Brabant zal plaats vinden. Middels een boeiende presentatie gaf hij ons al een inkijk wat ons te wachten staat. Hierna was het de beurt aan Paul Officier die ons een presentatie voorschotelde over het ‘TAN 50 jaar’ feest (29 mei t/m 1 juni 2014) wat landelijk op Hemelvaart aan het organiseren is. Voor de mensen die wat low-budget de Hemelvaart willen doorbrengen werd er nog stil gestaan bij het initiatief van de familie Maas en Helbers om de Hemelvaart met de Franse tractionclub in het kader van ‘Traction 80 jaar’ door te brengen in Noord Frankrijk. Uiteraard werd het aspergeweekend (21 en 22 juni 2014) nog eens vermeld om af te sluiten met een korte presentatie van de voorzitter van de BOCC met Rolf vd Zande en mijzelf over de najaar rit / verbroederingsrit met de BOCC (19 oktober 2014) welke op de grens van België en Nederland in het midden van Brabant zal worden gehouden waarbij we ernaar streven om dit een BOCC – TAN-Zuid coproductie te laten zijn waardoor u kunt gaan genieten van vele Tractions met Belgische platen. Ook werd er kort stilgestaan bij de financiële verantwoording van 2013 door de penningmeester. Deze werd hierna uitvoerig toegesproken door de voorzitter omdat hij na 11 jaar als bestuurslid, secretaris, penningmeester en vicevoorzitter nu afscheid nam van het bestuurlijke circuit.

Hierna werd het warm en koud buffet geopend door de organisator van deze Nieuwjaarsreceptie, Leontien van Eijk. Inmiddels werd, tijdens het eten, ons boekje al flink verkocht zodat we nu reeds kunnen zeggen dat wie er nog een wil hebben zeker niet te lang dient te wachten om dit kenbaar te maken, want op is op. Als medeschrijver kan ik u mededelen dat het een fraai stukje geschiedenis van onze club weergeeft. Rond 18.00 uur vertrokken de laatste deelnemers en konden we terugzien op weer een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie.

Geert van Eijk

{gallery}tanzuid/bijeenkomsten/nieuwjaar2014{/gallery}