Onze nieuwe voorzitter Marc Vos heetten alle aanwezige van harte welkom en gaf een korte samenvatting van wat we met elkaar hadden bereikt. De penningmeester gaf, vooruitlopend op de kascontrole, alvast inzicht in hoe 2012 financieel is verlopen. We hebben dat jaar met een miniem verlies afgesloten. Daarna werden de plannen voor de evenementen in 2013 toegelicht door de verschillende organisatoren, voor zover deze aanwezig waren. Daarna zijn de verschillende sleutelmomenten toegelicht. Ook werd de enquête die we recent gehouden hebben toegelicht. Met 100 respondenten was dit zeker een succes te noemen. De verschillende antwoorden en suggesties zijn inmiddels al opgepakt om hier in de plannen voor 2013 rekening mee te gaan houden.

IMGP0155b

Tevens werd stilgestaan bij het vertrek van drie bestuursleden, te weten Guus Gussenhoven, Jan Uijlings en Rolf vd Zande. Inmiddels hebben Chris Hahn, Paul Officier en Gaston Delvaux zitting genomen in het bestuur waardoor er nu alleen nog een vacature is voor secretaris. Mocht u ambities hebben voor een bestuursfunctie schroom dan vooral niet om contact op te nemen.

Uiteraard was er traditioneel de gelegenheid om in te schrijven voor Hemelvaart. Waar inmiddels al flink gebruik van is gemaakt. Wilt u mee en was u niet op de Nieuwjaarsreceptie dan kunt u via onze site meer informatie krijgen en een inschrijfformulier downloaden.

Na het warm en koud buffet wat gezien de schalen op het einde eenieder wel beviel was er voldoende tijd om elkaar te spreken alvorens men de kou en sneeuw weer opzocht voor de thuisreis.

Namens het bestuur wil ik eenieder alle goeds toewensen en hopen wij vele tractionisten op de verschillende evenementen en sleutelmomenten te ontmoeten.

Geert van Eijk

foto's: Alex Derksen
{gallery}tanzuid/bijeenkomsten/nieuwjaar2013{/gallery}