Ook nu keken we (ondersteund door een diashow) terug op een geslaagd 2009 met diverse (inter)nationale hoogtepunten. Uit de verschillende presentaties door organisatoren bleek ook dat 2010 diverse mooie evenementen voor ons in het vooruitzicht heeft, zoals hierbij aangegeven op de evenementen en sleutelkalender.

Dit jaar was er een korte onderbreking van de receptie om enige bestuurlijke mutaties te presenteren. Zoals eerder gemeld hebben onze voorzitter Guus Gussenhoven en de vice-voorzitter en secretaris Geert van Eijk beide hun periode van 2 maal 3 jaar erop zitten. Statutair dienen er nieuwe personen te komen om deze functies te vervullen. Omdat de afgelopen jaren er geen respons is gekomen op oproepen om het bestuur te komen versterken is binnen het bestuur besloten om diverse functies anders te bemensen. Dit houdt in dat naast Guus en Geert ook Rolf vd Zande, de penningmeester, zal aftreden.

Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit: Rolf vd Zande is voorzitter, Jan Uylings is vice-voorzitter en blijft evenementencoördinator, Marc Vos is secretaris en blijft de website/nieuwsbrief verzorgen, Henk Hessels blijft evenementencoördinator, Guus Gussenhoven wordt de technische commissie belast met de organisatie van sleuteldagen, Geert van Eijk blijft belast met de redactie van Zuid voor het blad en neemt ad interim de functie van penningmeester waar.

Na de goede wensen van het (nieuwe) bestuur voor eenieder werd het warm en koud buffet geopend en vond het gezellige informele gedeelte van de receptie plaats.

Geert van Eijk

 

{gallery}tanzuid/bijeenkomsten/nieuwjaar2010{/gallery}